© Marek Szczepanek Creative Commons WikiCommons
AALTEN - 20 oktober 2019 - Ooit was de patrijs een geliefd doelwit voor jagers. De plattelandsvogel komt tegenwoordig nog maar zo weinig voor dat er niet meer geschoten wordt op deze dieren. Samen met boeren en vogelaars zetten jagers zich nu juist in om de patrijs te helpen. In Aalten heeft dat geleid tot het succesvolle Project Akkerranden.

Verslaggever Marc Loeven is op pad met jager Herman en vogelaar Frans. De twee zetten zich gezamenlijk in om de patrijs te helpen. En dat is volgens de mannen hard nodig. 'Vanaf de jaren 60 is het aantal patrijzen met 95 procent afgenomen', stellen ze. De plattelandsvogel staat dan ook op de rode lijst van bedreigde soorten in ons land. De patrijs wordt op die lijst gezien als 'kwetsbaar'.

Eten en verstoppen

In het verleden kwam de gedrongen vogel in grote aantallen voor op het platteland. Het landschap is dusdanig veranderd dat het als leefgebied voor de patrijs nauwelijks nog geschikt is. Door akkerranden in te zaaien met bloem- en kruidrijke gewassen kan dit veranderen, zeggen deskundigen. Patrijzen kunnen zich in die akkerranden verschuilen en voortplanten. Bovendien zijn de planten en zaden belangrijke bronnen voor voedsel.


© Marc Loeven

'Mooier dan de fazant'

Net als de fazant leeft de patrijs met name op het platteland. Ook in hoogveengebieden en op sommige heidevelden kun je de patrijs tegenkomen. De patrijs is een stuk kleiner dan de fazant. Ook is hij minder kleurrijk. 'Maar als je goed kijkt, is hij veel mooier', vindt Frans. De patrijs heeft een grijze borst en een oranjebruine keel en gezicht. Op zijn buik heeft de vogel een donkerbruine vlek. De patrijs is zo goed gecamoufleerd dat hij moeilijk te vinden is.

Hier is de tafel gedekt

In Oude IJsselstreek zijn de afgelopen jaren 175 akkerranden ingezaaid met allerlei verschillende plantensoorten die geschikt zijn voor de patrijs. Ook insecten profiteren hiervan. Die insecten staan ook op het menu van vooral jonge patrijzen. 'Deze akkerranden komen de gehele biodiversiteit ten goede', zeggen Frans en Herman. 'Hier is de tafel gedekt. De patrijs geeft het voorbeeld en de rest volgt. Zo vind je hier ook de hermelijn en de wezel.'


© Marc Loeven

Patrijs bezig met comeback

Sinds het project Samen voor de Patrijs in de gemeente Oude IJsselstreek van start ging, nam het aantal patrijzen in het gebied rap toe, maar in 2017 en 2018 nam het aantal patrijzen toch weer af. Volgens Frans kwam dat door een toename van het aantal vossen in het gebied. Dit jaar lijkt de patrijs zich weer enigszins te herstellen. Er zijn 31 broedparen en 57 jongen geteld. Daarmee zit het aantal patrijzen in de Achterhoek weer in de lift. Om ze te zien is geluk nodig. De vogelliefhebbers geven daarom de tip om tijdens het zoeken vooral ook te genieten van alle andere dieren, zoals de bijtjes en de vogels. 

 

Bron: Omroep Gelderland