X

Welkom op de website van Stichting Groennetwerk.

De Stichting Groennetwerk (SGN) is een organisatie die  groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), die toezien op de naleving van de groene regelgeving,  ondersteunt en faciliteert. SGN doet dat met name in haar eigen werkgebied dat geografisch overeenkomt met het politie district Noord- en Oost Gelderland dat onderdeel uitmaakt van de politie eenheid Oost Nederland.
Het werkgebied van SGN, waaronder de Veluwe en veel andere natuurgebieden, is een zeer geliefd toeristisch gebied, en terecht! Met name de uitgestrekte bossen, landgoederen en de prachtige uitgestrekte heidevelden zijn populair om te verblijven en te recreëren. Veel mensen beseffen echter niet dat deze gebieden kwetsbaar zijn. Juist om die reden gelden in veel van die gebieden spelregels. Dergelijke spelregels staan op de bekende ‘bordjes’ bij de toegang tot natuurgebieden. Daarnaast geldt natuurlijk landelijke regelgeving zoals de Wet natuurbescherming.
Iemand moet  toezien op de naleving van de wet- en regelgeving en de ‘spelregels’ van de grondeigenaren.. Dit is nu precies wat de SGN ondersteunt en faciliteert.
De SGN zorgt ervoor dat er, binnen haar werkgebied, intensief wordt samengewerkt bij toezicht en handhaving van de groene wet- en regelgeving in de meest brede zin van het woord. Al met al een essentieel onderdeel van de bescherming en het beheer van flora en fauna.
Dit alles zodat u, en ook de mensen na u, kunnen blijven genieten van al het moois dat uw gastheren bieden.
Met deze website informeren wij u graag over onze organisatie en werkzaamheden.

Actueel nieuws