X

Wat wij doen:

Onze werkzaamheden zien op een veelvoud, in essentie zien deze veelal op de volgende onderdelen:

  • Gastheer in Gelderse natuurgebieden
  • Toezicht en handhaving in die gebieden
  • Afhandeling incidenten en calamiteiten met in het wild levende (hoef-) dieren in onze regio i.s.m. en onder auspiciën van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN).

De opsporingsambtenaren die bij de verschillende, aangesloten, organisaties werken zijn in hun dagelijks werk voortdurend bezig met handhaving van de groene regelgeving. De SGN coördineert de inzet bij bijzondere en gezamenlijke acties en fungeert daarbij dus als de ‘paraplu’, de overkoepelende en bindende factor. Zo wordt voorkomen dat mensen op eigen houtje zaken aanpakken of zelfs geheel langs elkaar heen werken. Dit werkt veel effectiever en efficiënter!
Voorbeelden van activiteiten zijn het nastreven van uniforme toegangsregels voor natuurgebieden, het opzoeken en uit lijden verlossen van aangereden in het wild levende (hoef-) dieren, het toezien op aanlijngeboden voor honden, bestrijden van illegale afvalstort en stroperij, en het trachten terug te dringen van verboden cross-activiteiten in bossen en op heidevelden.

 

SGN heeft met de wegbeheerders, zoals gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat een overeenkomst afgesloten over de zorg van aangereden dieren. De wegbeheerder ziet het belang hiervan in omdat gewonde en of dode dieren langs wegen gevaar opleveren voor overig verkeer. Deze gewonde of dode dieren trekken andere vleesetende wilde dieren aan, zoals wilde zwijnen of vossen. Dit vergroot de kans op een volgende aanrijding. De mensen van de SGN zijn toegerust om dit werk te doen. Ze dragen veiligheidskleding en zijn toegerust met speciale middelen. Daarnaast zijn zij erkend door, en handelen zij onder verantwoording van de landelijke regeling van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN).

 

Samenwerken en het delen van kennis en opgedane ervaringen, gaat gewoonlijk niet vanzelf. Daarom organiseert SGN voor haar vrijwilligers periodiek praktijkdagen, een jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst en themabijeenkomsten. Ook verspreidt SGN periodiek een nieuwsbrief en doet zij jaarlijks verslag van haar activiteiten.