X
Contact:

Algemeen correspondentie adres SGN is:

SGN, t.a.v. het dagelijks bestuur
p/a Secretariaat SGN
Zuster van Rossumweg 4
8166JE Emst

Email:  secretariaat@groennetwerk.nl

Het huidig dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter (ad interim):  De heer P.M.L.  Pfaff
Secretaris: Mevrouw E. de Jong
Penningmeester: Mevrouw E. de Jong
Bestuurslid, portefeuille: Vacant
Bestuurslid, algemeen: De heer J. Hofman
Bestuurslid, algemeen: De heer B. Smit
Bestuurslid, algemeen: De heer H. Wagter
Bestuurslid, algemeen: De heer E. van Werf