X

Doelstelling

De Stichting Groennetwerk (SGN) stelt zich als doel: 

  1. Het ondersteunen en faciliteren van de handhaving en naleving van de regelgeving met betrekking tot de flora en fauna, verder te noemen de groene regelgeving en het dierenwelzijn. 
  2. Het, op basis van vorenstaande, bevorderen van de samenwerking tussen de (buitengewone) opsporingsambtenaren, welke belast zijn met handhaving van de groene regelgeving, hierna te noemen opsporingsambtenaren. 
  3. De samenwerking van de (buitengewone) opsporingsambtenaren met politie (tot voor kort de regio Noord- en Oost Gelderland, thans het district Noord- en Oost Gelderland), Koninklijke Marechaussee, Algemene Inspectiedienst, Provincie, Waterschap, gemeenten en terreineigenaren, of te wel de handhavingpartners, bevorderen. 

Samenwerken:

Binnen het samenwerkingsverband beschikt SGN via haar deelnemers over grote geografische kennis over de buiten- en bosgebieden en haar bewoners. Kennis die bij veel andere instanties ontbreekt. Daarnaast is er veel praktische kennis van zaken op juridisch gebied vooral met betrekking tot de groene wet- en regelgeving. 
Het digitale BOA-registratiesysteem is een adequaat en transparant systeem waarin BOA’s hun strafrechtelijke informatie vastleggen en onderling delen. Het systeem  wordt dus gedragen en bijgehouden door de uitvoerenden zelf. Er is een goede samenwerking met gemeenten, provincie, Veiligheidsregio NO-Gelderland, KMAR, politie eenheid Oost Nederland, Defensie, Omgevingsdiensten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Geldersch Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Koninklijke Houtvesterij Het Loo en vele andere landgoedeigenaren.

Het werkgebied van de SGN omvat de volgende gemeenten:
Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
 

Kaart werkgebied: