X

Nieuws

07 september 2022

ROOFVOGELVERVOLGING IN NEDERLAND ALLEDAAGSE PRAKTIJK

Bij roofvogelvervolging denk je al snel aan ‘middeleeuwse praktijken’, maar niets is minder waar. Nog altijd worden in Nederland roofvogels gedood, omdat sommige mensen ze beschouwen als concurrent van de jacht, of omdat ze de tanende weidevogelpopulatie zouden veroorzaken, samen met vossen, kraaien en katten. Daarbij gaan die mensen voorbij aan onze eigen, overheersende rol in dat verhaal. De schuld bij een ander leggen om de gevolgen van je eigen gedrag te verbloemen kost in ons land jaarlijks aan honderden roofvogels het leven.

Roofvogels kun je in alle landschappen waarnemen. De verschillende soorten hebben daarbij een duidelijke voorkeur voor een type landschap. De havik bijvoorbeeld leeft vooral in het bos, terwijl een torenvalk de voorkeur geeft aan het boerenland. Dit betekent niet dat je deze vogels niet op andere plekken kunt aantreffen. Haviken worden bijvoorbeeld ook in moerasgebieden, weilanden en dorpen waargenomen. Verspreid over de wereld leven er meer dan 560 soorten roofvogels.

Lees hier het volledige artikel van Animals Today

Bron: Animals Today